Pedagogie

Pädagogik 0v03
.

Bewust luisteren als kans voor het kind

Door de Musicosophia-methode ontdekt het kind zelfstandig en op speelse wijze de muziek van de grote meesters. Het ontwikkelt zo een directe en spontane relatie tot klassieke muziek. Bewust luisteren bevordert de vaardigheid tot opname en concentratie, leidt tot emotioneel evenwicht en werkt inspirerend op vele levensgebieden. De meloritmische gebaren komen tegemoet aan de natuurlijke drang tot bewegen van de kinderen en leiden tot harmonische bewegingspatronen. Vanwege het universele karakter is de Musicosophia-methode ook toegankelijk voor kinderen uit andere culturen.

De Musicosophia-methode voor kinderen

De Musicosophia-methode is zowel geschikt voor kinderen in de schoolleeftijd als voor kleuters. De kinderen neuriën, zingen en tekenen de muziek en laten hun handen op speelse wijze bewegen door de muziek. Zo wordt de muziek steeds weer als nieuw ervaren en als een geheel beleefd. De fantasie en het denken van de kinderen worden gestimuleerd en alle zintuigen worden gevoeliger. De kinderen vinden een nieuwe weg tot zichzelf en zijn daardoor evenwichtiger.

Bekijk de video van het laatste Musicosophia Children’s Seminar

Het pedagogische concept

Muzikale zomerweken voor kinderen, ouders en pedagogen
In een ontspannen sfeer en op speelse wijze ontdekken kinderen, ouders en pedagogen de muziek van de grote meesters.

  • ’s Morgens werken kinderen en volwassenen samen aan de muziek
  • ’s Middags is er gelegenheid voor wandelen, uitstapjes en buitenactiviteiten.
  • ’s Avonds vormen zich gescheiden groepen van kinderen en volwassenen

Voortgezette cursussen voor pedagogen en ouders
In deze cursussen wordt gewerkt aan de grondslagen van het bewuste luisteren en de pedagogische toepassing daarvan. Zij worden in binnen- en buitenland aangeboden als dag- of weekendcursussen.

.

COMPACT en INTENSIEF-Leergang

Leergangen voor pedagogen en ouders
In deze leergangen worden de deelnemers systematisch vertrouwd gemaakt met de grondslagen van de Musicosophia-methode en met de veelheid aan muzikale verschijningsvormen. Een eigen creatieve omgang met de muziek wordt gestimuleerd. Meer informatie: Scholing/Studie

De data van de verschillende activiteiten vindt u in onze kalender.